هرگونه نقص و عیب فنی کالا، باید در مدت 10 روز از دریافت کالا حتی در روزهای تعطیل از طریق راه های ارتباطی به مرکز ارتباط مشتریان فروشگاه اطلاع داده شود تا مشکل فوراً بررسی و در صورت اثبات نقص، تعویض یا جایگزین گردد. بدیهی است کالا در صورت پلمپ نبودن در این 10 روز تعویض یا پس گرفته نمیشود.همچنین گزارش خرابی پس از 10 روز پذیرفته نخواهد شد.